Fem ocupació per a joves. (FOJ)

El programa Fem Ocupació per a Joves, es una iniciativa del Servei d’Ocupació de Catalunya, cofinançat pel Fons Social Europeu i el Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social en el marc de la Iniciativa d’Ocupació Juvenil i que gestionarà la UIER.

L’objectiu d’aquest programa és la inserció laboral de les persones joves de 18 a 29 anys, en situació d’atur i prioritàriament amb una certa experiència professional, proporcionant-los, entre altres recursos, la formació necessària per ocupar un determinat lloc de treball. Per participar al programa cal que els joves disposin del títol d’Ensenyament Secundari Obligatori, de batxillerat o d’un Cicle Formatiu de Grau Mig.

EMPRESES

CANDIDATS

Actuacions que durà a terme la UIER:

Tasques de Selecció

de les persones més adecuades als llocs de treball.

Disseny de la formació

relacionada amb el lloc de treball objecte del contracte.

Seguiment de la formació i contractació

durant tot el període d'execusió.

Els beneficis per a les empreses i autònoms que contractin aquests joves són:

  • Una subvenció equivalent al SMI compatible amb altres incentius fiscals i bonificacions (per ex. les quotes a la SS en el cas de combinar el contracte Formació i aprenentatge i un Certificat de professionalitat).
  • L’assessorament en la tramitació.
  • La formació pel lloc de treball també subvencionada.
  • Compromís de seguiment de la persona contractada.

     

Els joves dedicaran el 75% de la jornada laboral a l’empresa i el 25% a fer la formació a les aules de la UIER. 

que assessorarà a les empreses en tot moment durant el projecte i signarà un conveni amb les empreses interessades, com a entitat promotora del programa, on es manifesta la voluntat de l’empresa de participar en el programa “Fem Ocupació per a Joves”, mitjançant la contractació de persones joves participants.

L’empresa es compromet a designar un/a tutor/a d’entre les seves persones treballadores que s’encarregui d’informar, orientar, ensenyar i supervisar a la persona jove sobre com ha de desenvolupar les tasques vinculades al lloc de treball. Les obligacions derivades de la contractació de joves en el marc del programa aniran sempre a càrrec de l’empresa, així com la justificació de la subvenció per la mateixa la contractació (és important no fer pagaments en efectiu).

SUBIR