Formació 30+

30 Plus, és un programa innovador creat pel Servei Públic d’ocupació de Catalunya, i desenvolupat en el marc de la Conferència Sectorial de Relacions Laborals i d’Ocupació. 

A través de les polítiques actives d’ocupació, es posa en marxa el programa 30 Plus, amb l’objectiu de la inserció laboral de persones en situació d’atur de 30 anys i més, preferiblement d’entre 30 i 45 anys i de baix nivell formatiu, proporcionant-los, entre d’altres, recursos, la formació i competències necessàries per ocupar un determinat lloc de treball .

(DOGC – Ordre TSF/284/2016 de 24 d’octubre.)

Vés al programa

EMPRESES

CANDIDATS

Actuacions ocupacionals del programa:

Orientació i acompanyament

en el procés de contractació i formació.

Adquisició de competències i/o formació

vinculada al contracte de treball.

Experiència professional

mitjançant un contracte laboral.

Els contractes laborals tindran una durada mínima de 6 mesos.

Per la contractació laboral dels participants, poden ser beneficiàries:

  • Les empreses, així definides en el dret mercantil.
  • Els autònoms
  • Les societats civils privades
  • Les institucions sense afany de lucre.

     

Les empreses contractants obtindran la subvenció del SMI en relació a la jornada laboral, durant els 6 mesos de contractació. 
A la finalització de contracte, l’empresa pot donar-li continuïtat si el participant s’adapta al lloc de treball.

 

La Uier assessorà a les empreses en tot moment durant el projecte i signarà un conveni amb les empreses interessades, com a entitat promotora del programa, on es manifestarà la voluntat de l’empresa de participar en el “30 Plus”, mitjançant la contractació de persones majors de 30 anys en situació d’atur.

L’empresa contractant es compromet a designar un/a tutor/a, d’entre les seves persones treballadores que s’encarregui d’informar, orientar, ensenyar i supervisar a la persona contractada sobre com ha de desenvolupar les tasques vinculades al lloc de treball. Les obligacions derivades de la contractació en el marc del programa aniran sempre a càrrec de l’empresa.

La UIER assumeix les tasques de selecció de les persones en situació d’atur i majors de 30 anys, més adequades als llocs de treball requerits per les empreses, el disseny de la formació relacionada amb el lloc de treball objecte de contracte i seguiment de la formació i la contractació durant tot el període d’execució.

SUBIR